18/12/2012

De aannemerscombinatie i-Lent is deze maand van start gegaan met een aantal zichtbare voorbereidende werkzaamheden voor het project Ruimte voor de Waal Nijmegen. Het gaat om het aanleggen het aanleggen van bouwwegen voor bouwverkeer, het maken van een ongelijkvloerse kruising bij de Bemmelsedijk, het rooien van bomen en begroeiing aan weerszijden van de Prins Mauritssingel, het aanleggen van laad- en lospontons langs de Waal en het realiseren van de omleidingsroute parallel aan de Prins Mauritssingel (N325).

Om te zorgen dat bouwverkeer niet door Lent hoeft te rijden, wordt de voormalige busstrook op de ‘oortjes’ aan de westkant van de Prins Mauritssingel ingezet voor bouwverkeer. Dat betekent dat de oprit met ingang van 21 december tweerichtingverkeer is. De afrit mag uitsluitend gebruikt worden door bouwverkeer. De aanpassing gebeurt in de avond en nacht van 18 t/m 20 december. Verkeer op de Prins Mauritssingel ondervindt geen hinder van het werk.

Voor het vervoer van grond en materialen tijdens de uitvoering, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van schepen. Daarvoor worden binnenkort drie laad- en lospontons op de Waal gerealiseerd. Voor transport over land maakt de aannemer gebruik van aparte bouwwegen. Om het bouwverkeer te scheiden van het overige verkeer worden bovendien drie ongelijkvloerse kruisingen gemaakt. De eerste ongelijkvloerse kruising wordt nu gerealiseerd bij de Bemmelsedijk. De andere twee volgen begin 2013.

Om de Verlengde Waalbrug te kunnen bouwen, wordt aan de oostzijde van de Prins Mauritssingel een verkeersdijk voor de tijdelijke omleidingsroute gerealiseerd. Deze omleidingsroute heeft dezelfde verkeerscapaciteit als de huidige weg. Hiervoor wordt eerst de begroeiing bij de op- en afritten van de Waalbrug verwijderd. De lindebomen langs de Griftdijk-Zuid blijven voorlopig staan en worden in 2013 verplaatst. De grond die nodig is voor het maken van de verkeersdijk komt per schip vanuit het westelijk deel van het plangebied.

Onderdeel van het plan is ook een nieuwe (harde) kade. Deze kade krijgt een waterkerende functie en bestaat uit een bovengrondse wand van beton en een 20 meter diep ondergronds kwelscherm in cement-bentoniet. Voor de productie van dit materiaal wordt een cement-bentonietcentrale gebouwd op het braakliggend terrein ten westen van Griftdijk Zuid. Voor het vervoer van het cement-betoniet wordt een persleiding aangelegd richting de toekomstige kade.

bekijk hier

Bouw stadsbrug live webcam


.

.

. .Timelapse bouw overspanning nieuwe waalbrug de Oversteek Nijmegen..

.

.

Previeuw op de stads ontwikkeling, nieuwe brug en nevengeul