De meteorenzwerm Perseïden bereikt op zondag 13 augustus 2023, rond 14 uur, zijn maximum. De meteoren van de Perseïden zijn helder en snel en hebben nalichtende sporen. Wanneer de radiant in het zenit zou staan, zouden er van deze zwerm naar verwachting gemiddeld zo'n 85 meteoren per uur vallen. Rond 7:30 uur staat de radiant van de zwerm in het hoogste punt (op 84°) aan de hemel. Het beste moment om Perseïden waar te nemen is op 13 augustus rond 3:45 uur (zie het kaartje). De radiant van de zwerm staat dan ongeveer 59° boven de horizon, in het oostnoordoosten. Er zijn dan bij ons ieder uur naar schatting ongeveer 38–50 meteoren van deze zwerm zichtbaar. Samen met meteoren van andere zwermen, en sporadische meteoren, zijn er bij donkere, heldere hemel in totaal circa 48–65 “vallende sterren” per uur te zien. De Maan komt om 2:25 uur op, is voor ongeveer 10% verlicht en stoort niet erg. Rond 5:45 uur gaat het schemeren en om 6:19 uur komt de Zon op.


 

 


 

48 Hr loop

 AIA 193 Å.

 

48 Hr Loop

 AIA 0304 High Cadence.

 


Mars Panoramic images & 360° Videos

 Nasa Curiosity captures.

Mars Curiosity Image Gallery

 Nasa Curiosity images.


The sound of the Earth's magnetic field explained by ESA

Despite being essential to life on Earth, the magnetic field isn’t something we can actually see in itself, or ever hear. But, remarkably, scientists at the Technical University of Denmark have taken magnetic signals measured by ESA’s Swarm satellite mission and converted them into sound – and for something that protects us, the result is pretty scary.

      European space Agency